Bemutatkozunk

 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

 

Szeretettel köszöntjük a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda nevében!

Az intézmény 1902-ben kezdte meg működését „Kisdedóvó intézetként”.

Óvodánk jelenleg Belső-Ferencváros egyetlen óvodája, amely könnyen megközelíthető helyen, a Vásárcsarnok és a Duna-part közelében található.

Környezetünkben számos szép régi épület, egyetem, étterem, a Vásárcsarnok és egyéb kulturális értékek találhatók.

Az ide járó gyermekek életkoruk szerint járnak a nyolc mackó csoport valamelyikébe.

Igyekszünk homogén csoportokat kialakítani.

Pedagógiai Programunkban a magyar népi hagyományok megismerése, őrzése kerül előtérbe.

Kiemelten fontosnak tartjuk a játék szerepét, amely a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését elősegíti.

Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre. Rendszeresen fogyasztunk gyümölcsöt, sétálunk, kirándulunk, szervezünk sport programokat.

Magunk is létre hoztunk egy kis kertet, amelyben minden csoport a saját magaságyásában gazdálkodik.

A környezettudatos magatartás kialakítására is odafigyelünk, a hulladék szelektív gyűjtésére hívjuk fel a gyermekek és rajtuk keresztül a családok figyelmét.

Bekapcsolódtunk a Bozsik-programba, mely játékos formában segíti elő a  labdaérzék fejlesztést.

2016-ban elnyertük a „Biztonságos óvoda” címet. Kresz teraszunkon tanulhatják és gyakorolhatják a gyermekek a kresz alapjait, a biztonságos közlekedést, és a kulturált közlekedési szabályokat.

  1. évtől bekapcsolódtunk a kerületi „madár programba”, ahol a gyermekek megtanulják a madarak gondozását, a madárfajtákat. Miközben játékos formában dolgozzák fel a témaköröket, úgy válnak gondoskodó, figyelmes, tudatos gyermekekké.

2018-ban „Madárbarát Óvoda” lettünk a Madártani Intézet pályázatát elnyerve.

2018-2019-es nevelési évben elnyertük a „Boldog Óvoda” címet, vagyis bekapcsolódtunk a „Boldogságprogram” elnevezésű országos szintű kezdeményezésbe, amellyel a gyermekek pozitív érzelmeit erősítve képessé tesszük őket a boldogság érzésének tartós átélésére, magabiztosabb, kreatívabb, önbizalommal telibb gyermekeket nevelünk.

A témakörök feldolgozása olyan értékek mentén történik, ami a nevelőtestület pedagógiai, és nevelési elveit is megerősíti.

Örömmel és vidáman készülünk az elkövetkező életszakasz állomására, az iskolára.

Arra törekszünk, hogy a tevékenységekben a cselekvések által ismerjék meg a gyermekek a világot, gyűjtsenek tapasztalatokat közvetlen környezetünkről.

Alkalmazotti közösségünk a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, a gyermekeket ismerő és szerető, szakmailag jól felkészült szakemberek.

Folyamatos továbbképzéseken bővítjük módszertani ismereteinket.

Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést a gyermekek mindenek feletti érdekeinek szem előtt tartását, az odafigyelő, segítőkész, nyitott és elfogadó nevelői magatartást.

 

Jó itt „kicsi bocsnak” lenni!